สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง

และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านภาษา การศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view