สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

  

สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000ข่าวประชาสัมพันธ์ 

               

           เฟซบุ๊คงานมหกรรมวิชาการ 2560

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 โดยได้เปิดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊คไว้ด้วย โดยสามารถคลิ๊กเข้าไปดูเพจเฟซบุ๊คได...

อ่านต่อ

ใบสมัครฟุตซอล

 

อ่านต่อ

โครงการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาอาเซียน

โครงการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

พิธีลงนาม MOU ในโครงการกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพความเท่าเทียมทางด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษา ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนาม MOU ในโครงการกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพคว...

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านภาษา...

อ่านต่อ

พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆทางสายวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆทางสายวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึก...

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ในการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านต่อ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการ เรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการ เรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลกรแก้วกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลกรแก้วกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560

อ่านต่อ

ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ

ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็ก ...

อ่านต่อ