สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ อภิปรายโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน

ประการที่ทำให้โรงเรียนพัฒนาดีขึ้น ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการระดับภาค...

อ่านต่อ

หนังสือ ข้อเสนอการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หนังสือข้อเสนอการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

อ่านต่อ
view