สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆทางสายวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆทางสายวิชาชีพ

เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view