สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการ เรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการ เรียนรู้สู่อาเซียน

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view